جمهوری اسلامی و‌ طالبان با پشتوانه غرب زنان بیشتری را در داخل سرکوب میکنند.👇The Islamic Republic and the Western-backed Taliban oppress more women inside.👇

 ‏

جمهوری اسلامی و‌ طالبان با پشتوانه غرب زنان بیشتری را در داخل سرکوب میکنند.

‏درحالی که زنان ایران و افغانستان در خیابان برای آزادی و علیه حجاب اجباری میجنگند، زنان سیاستمدار غربی در برابر عوامل جنایتکار جمهوری اسلامی و طالبان حجاب بر سر میکنند و سر میز مذاکره مینشینند. شرم بر شما!


The Islamic Republic and the Western-backed Taliban oppress more women inside.

  While Iranian and Afghan women are fighting in the streets for freedom and against forced hijab, Western women politicians wear hijab against the criminal elements of the Islamic Republic and the Taliban and sit at the negotiating table.  shame on you!


Islamiska republiken och de väststödda talibanerna förtrycker fler kvinnor inombords.

 Medan iranska och afghanska kvinnor kämpar på gatorna för frihet och mot påtvingad hijab, bär västerländska kvinnliga politiker hijab mot de kriminella elementen i Islamiska republiken och talibanerna och sitter vid förhandlingsbordet. skäms på dig!


ما براندازیم همچو طغیانی بمانند سیل که رژیم منحوس آخوندی را از ریشه می سوزاند

سیاسی نیستی انسان که هستی

سیاسی نیستی ایرانی که هستی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!

#لعنت_بر_خمینی​ هندی زاده

#مرگ_بر_خامنه‌ای​

#مرگ_بر_خائنین_به_ایران 

#نه_به_جمهوری_اسلامی #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین #اعتراضات_سراسری #ایران_متحد #همبستگی_ملی #ایران_را_پس_میگیریم

#جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران​ و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد​ #شاهزاده_رضا_پهلوی​ #پیمان_نوین #نور_بر_تاریکی_پیروز_است 💙

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن💙

جاوید خاندان پر فروغ پهلوی 💙

پاينده باد ايران آريايی 💙

#Iran

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#No_To_IslamicRepublic

​#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump


برای دیدن پست های شاهزاده رضا پهلوی در شبکه های اجتماعی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio


برای دیدن پست های شهبانو فرح پهلوی در شبکه های اجتماعی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

سایت رسمی شهبانو فرح پهلوی

Farah Pahlavi - فرح پهلوی - Home | Facebook

توییتر \ نمایه

tiktok-verify-page

Telegram: Contact @farahdibapahlavi

Farah Pahlavi - Official Page (@shahbanou_farah_pahlavi) • Instagram photos and videos


جهت همراهی با ما بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Telegram: Contact @rasuyab