شاهزاده رضا پهلوی: امروز ٢۵ آذر ۱۴۰۰، روز مادر است؛ روز مادران ایران که فرزندانی میهن‌پرست و...👇

 

شاهزاده رضا پهلوی:

امروز ٢۵ آذر ۱۴۰۰، روز مادر است؛ روز مادران ایران که فرزندانی میهن‌پرست و آزادی‌خواه را تقدیم وطن کردند، و ۴۳ سال است استوار در مقابل ظلم و ستم ضحاک جوان‌کُش و مزدورانش ایستاده‌اند. یقین دارم که این مادران دادخواه با همراهی ملت ایران، تحقق عدالت و آزادی را جشن خواهند گرفت.

روی لینک های زیر کلیک کنید👇

Reza Pahlavi - رضا پهلوی on Instagram: “امروز ٢۵ آذر، روز مادر است؛ روز مادران ایران که فرزندانی میهن‌پرست و آزادی‌خواه را تقدیم وطن کردند، و ۴۳ سال است استوار در مقابل ظلم و ستم…”

Reza Pahlavi - رضا پهلوی on Instagram: “امروز ٢۵ آذر، روز مادر است؛ روز مادران ایران که فرزندانی میهن‌پرست و آزادی‌خواه را تقدیم وطن کردند، و ۴۳ سال است استوار در مقابل ظلم و ستم…”

#نه_به_جمهوری_اسلامی #همبستگی_ملی #اعتراضات_سراسری #نور_بر_تاریکی_پیروز_است #جاوید_شاه  تیریست درقلب دشمنان #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای

#Iran

#Isfahan

#BloodyAban

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#RezaPahlaviIsOurShah

#Trump

برای دیدن پست های شاهزاده رضا پهلوی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab