شاهزاده رضا پهلوی: ۲۱آذر یادآور همبستگی ملی ایرانیان است؛ ملتی که ثابت کرد... 👇


شاهزاده رضا پهلوی:

۲۱آذر یادآور همبستگی ملی ایرانیان است؛ ملتی که ثابت کرد تفرقه و گسستگی را تاب نمی‌آورد. در آن روز، مردم آذربایجان دوشادوش ارتشی که با آنها یکی بود، به پا خاستند و پاره تن ایران را از چنگ دشمنان یکپارچگی‌اش نجات دادند. ایرانیان در ۲۱آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست.

(9) توییتر \ Reza Pahlavi در توییتر: "۲۱آذر یادآور همبستگی ملی ایرانیان است؛ ملتی که ثابت کرد تفرقه و گسستگی را تاب نمی‌آورد. در آن روز، مردم آذربایجان دوشادوش ارتشی که با آنها یکی بود، به پا خاستند و پاره تن ایران را از چنگ دشمنان یکپارچگی‌اش نجات دادند. ایرانیان در ۲۱آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست. https://t.co/FQ0LoljGQD"


Reza Pahlavi - رضا پهلوی on Instagram: “.۲۱ آذر یادآور همبستگی ملی ایرانیان است؛ ملتی که ثابت کرد تفرقه و گسستگی را تاب نمی‌آورد. در آن روز، مردم آذربایجان دوشادوش ارتشی که با…”


#نه_به_جمهوری_اسلامی #همبستگی_ملی #اعتراضات_سراسری #نور_بر_تاریکی_پیروز_است #جاوید_شاه  تیریست درقلب دشمنان #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای

#Iran

#Isfahan

#BloodyAban

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#RezaPahlaviIsOurShah

#Trump


برای دیدن پست های شاهزاده رضا پهلوی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab