یک ایران سپاس از پیام های پر مهرتان بمناسبت زادروز ام ۱۵/۰۹/۲۰۲۱ 💙 تبریک به نخست وزیر جدید نروژ در تاریخ ۱۳/۰۹/۲۰۲۱ ...

 

یک ایران سپاس از پیام های پر مهرتان بمناسبت زادروز ام  ۱۵/۰۹/۲۰۲۱ 💙

تبریک به نخست وزیر جدید نروژ در تاریخ ۱۳/۰۹/۲۰۲۱ 

ما برانداز رژیم منحوس آخوندی هستیم.

ما صدای مردم داخل ایران هستیم.

به نمایندگی از مردم ایران از نخست وزیر و دولت جدید نروژ درخواست داریم همچون نخست وزیر قبل و دولت قبل نروژ نباشند. 

مردم ایران را حمایت کنند. 

جمهوری اسلامی اشغالگر حاکم بر ایران و حامیان این رژیم تروریستی را حمایت نکنند.

بدانید و آگاه باشید ایران بزودی آزاد خواهد شد زیرا که #نور_بر_تاریکی_پیروز_است

#پاینده_ایران

#جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران 

#رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی​#پیمان_نوین #همبستگی_ملی #ایران_متحد

#قدرت_مردم

#نه_به_جمهوری_اسلامی​ #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_خائنین_به_ایران 

#Iran

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#kingdomwithpahlavi

#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab