#RaisiTerrorist #No2IR #No_To_IslamicRepublic ​#Iran #RezaPahlaviIsOurShah​ #Trump

 

#نه_به_جمهوری_اسلامی#لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران​ و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد#شاهزاده_رضا_پهلوی#پیمان_نوین #همبستگی_ملی #ایران_متحد #قدرت_مردم

#RaisiTerrorist
#No2IR
#No_To_IslamicRepublic
#Iran
#RezaPahlaviIsOurShah
#Trump

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab