سیزده به در واقعی ما این است که از خانه های تنگ و تاریک افکار خرافی خودمان به صحرای دانش و بینش و آگاهی خارج شویم ...

 

سیزده به در واقعی ما این است که از خانه های تنگ و تاریک افکار خرافی خودمان به صحرای دانش و بینش و آگاهی خارج شویم ...

ما براندازیم وسوگند به خاک اهواز و بلوچ و مازنی

سوگند به خون کرد و لر و فارس و آذری

سوگند به گوشه گوشه این سرزمین 

سوگند به مهر پاک ایران زمین 

سوگند به استخوان بیرون زده شهر ری

سوگند به من و تو به ماه آبان و به ماه دی 

سوگند که برمیخیزیم 

خیزشی همچون طوفان 

طغیان مانند سیل رژیم منحوس آخوندی را از ریشه خواهیم سوزاند

سیاسی نیستی انسان که هستی

سیاسی نیستی ایرانی که هستی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!

#لعنت_بر_خمینی​ هندی زاده

#مرگ_بر_خامنه‌ای​ 

مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن

جاوید خاندان پر فروغ پهلوی 💙

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی 💙

#نه_به_جمهوری_اسلامی​ #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی​ #فرقه_تبهکار​ #بر_اندازم​ #ایران_متحد​ #ایران_را_پس_میگیریم​ #جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران​ و #ایرانی​ #رضا_شاه_روحت_شاد​ #شاهزاده_رضا_پهلوی​ #پیمان_نوین​ 

#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#china_geh_weg_von_iran

#StopExecutionsinIran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab