سخنان نماینده لهستان در پارلمان اروپا خطاب به جمهوری ننگین اسلامی تروریست پرور


هموطنان ایرانی باز نشر یک وظیفه ملی است... 

#لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #ضحاک_زمانه #فرقه_تبهکار #جمهوری_اعدامی #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_خائنين_به_ايران_و_ايرانی #اعتراضات_سراسری #چین_گمشو_از_ایران_زمین#ایران_را_پس_میگیریم #ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه_بزرگ_پدر_ایران_نویین #شاهنشاه_آریامهر #محمد_رضا_شاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین

#Iran

#RezaPahlaviIsOurShah

#TRUMP2020ToSaveAmerica 

#GivebackTrumpvotes

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#china_geh_weg_von_iran

#StopExecutionsinIran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab