آموزشگاه نابینایان بنام رضا پهلوی در روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۳ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و شهبانو فرح پهلوی در آیین باشکوهی گشوده شد.


به امر همایونی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سال ۱۳۴۵ روز ۱ تا ۷ آذر ماه هفته روشندلان نامیده شد. 

ریاست عالیه آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی با علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی می‌باشد.

آموزشگاه زیر سرپرستی هیات مدیره و مدیر عامل و معاونین اداری و مالی اداره می‌شود و شبانه روزی است. کلاس‌های این آموزشگاه برای جوانان نابینای دلبسته به آموزش بنیاد شده است و همراستا با سایر یکان‌های وزارت آموزش و پرورش و با انگیزه گسترش آموزش میان جوانان و اجرای برنامه‌هایی برای پرورش شخصیت آنان بنیاد شده است.

شاهنشاه آریامهر و شهبانو ساعت ۳ پس از نیمروز وارد آموزشگاه نابینایان در کوی کن شدند. هنگام ورود اعلیحضرتین رییس هیات مدیره آموزشگاه دکتر حسن علوی خوش‌آمد گفت و کودک نابینایی دسته گل زیبایی پیشکش شهبانو کرد. رییس هیات مدیره آموزشگاه هموندان هیات مدیره آموزشگاه و گزارش کار آموزشگاه را به پیشگاه اعلیحضرتین شناساند. دراین آیین هیات دولت و گروهی از سران کشوری نیز بودند.

رییس هیات مدیره آموزشگاه در گزارش خود گفت: آموزشگاه نابینایان یکان‌های گوناگونی دارد و آن یک هنرستان حرفه‌ای می‌باشد که دربرگیرنده هفت کارگاه، یک دبستان و یک دبیرستان است که دارای کلاس‌های زیاد و کتابخانه و سالن موسیقی و خوابگاهی برای ۱۰۰ تن می‌باشد. این آموزشگاه با هزینه ۱۱ میلیون ریال بنا شده است و آنچه که باید یادآوری شود کمک‌های بی دریغ و سخاوتمندانه علیاحضرت شهبانوی گرامی است که تا امروز بیش از ۶ میلیون ریال کمک به این آموزشگاه فرموده‌اند. سایر موسسه‌ها و نیکوکارانی مانند سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شرکت ملی نفت ایران کمک‌های کارسازی به این آموزشگاه کرده‌اند.

آنگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از بخش‌های گوناگون و کلاس‌های آموزشگاه دیدن فرمودند. دانش آموزان نابینا هنگامی که آگاه شدند که شاهنشاه و شهبانو فرح به کلاس درس گام نهاده‌اند با جوش و خروش ابراز شادمانی کردند و یک تن از نابینایان چامه زیبایی را که خود سروده بود خواند. شمار دانش آموزان در آغاز از هفتاد تن بیشتر نبود و این دانش آموزان در کلاس‌های دبستان و اول دبیرستان پراکنده بودند و برخی در شبانه روزی آموزشگاه زندگی می‌کردند. بیشتر این دانش آموزان از استان‌های گوناگون کشور به وسیله خانواده‌اشان، شهرداری‌ها، باشگاه لاینز و مردم انسان دوست معرفی شده بودند.

در سال ۱۳۴۴ پروژه‌ای برای گسترش فعالیت آموزشگاه و پذیرش نابینایان دختر به سازمان داده شد که از تاریخ آذر ماه ۱۳۴۵ به اجرا درآمد و دختران نابینا از سر تا سر کشور در آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی پذیرفته شدند و خوابگاه دختران و اداره سرپرستی در آموزشگاه گشوده شد.

دانش آموزانی که دبستان و دبیرستان را به پایان رساندند می‌توانند در کلاس‌های کوتاه مدت حرفه‌ای شرکت کنند. کادر آموزشی آموزشگاه با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کند.

    - کلاس تمرین ماساژ برای دانش آموزان دوره دبیرستان

    - کلاس ماشین نویسی برای دانش آموزان دوره دبیرستان

    - کلاس حصیر بافی، توربافی، جاروبافی، زنبیل بافی، کاموابافی، پارچه بافی، برس سازی و درودگری و فلزکاری

با گسترش سیستم آموزشی نابینایان در سال‌های دهه پنجاه و استفاده از خط بریل، در کلاس‌های مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، اداره‌ها، کارگاه‌ها، و هر جایی که در آن جنب و جوش زندگی است بر روی نابینایان باز است و آنها نیز مانند بینایان به سهم خود در سازندگی اجتماع سهیم هستند.

آموزشگاه رضا پهلوی کوشش می‌کند تا زیر بنای محکمی برای رشد شخصیت نابینایان فراهم ساخته و کاستی‌های عاطفی آنها را پر کند.

آموزشگاه نابینایان بزرگسال زیر سرپرستی انجمن ملی راهنمایی و پشتیبانی نابینایان از سوی دکتر خزائلی اداره می‌شود. در این آموزشگاه به افراد نابینا خواندن و نوشتن، موسیقی، درودگری (نجاری)، مجسمه سازی، ماساژ طبی و دیگر صنایع دستی دیگر آموزش داده می‌شود. هم چنین برای شرکت‌ها و اداره‌های دولتی نابینایان تلفنچی آموزش داده می‌شوند.

#جاوید_ایران #جاوید_شاه 👑💙 تیریست در قلب دشمنان #ایران و #ایرانی... 

#رضا_شاه_روحت_شاد #شاهنشاه_آریامهر #محمد_رضا_شاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین #ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #ایران_را_پس_میگیریم 

#مرگ_بر_خائنين_به_ايران_و_ايرانی #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی ‎#اعتراضات_سراسری #چین_گمشو_از_ایران_زمین #فرقه_تبهکار #آبان_ادامه_دارد #ضحاک_زمانه #کدام_آبان

#Iran

#RezaPahlaviIsOurShah

#TRUMP2020ToSaveAmerica 

#GivebackTrumpvotes

#CountEveryLegalVote

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu