بیش از چهل سال گذشته، هنوز مردم وقتی بانویی بدون حجاب سوار بر دوچرخه میبینند میگویند ‎شاه برگشته؟


شاه یعنی امنیت، شاه یعنی آزادی، شاه یعنی ابهت و اقتدار ایران و ایرانی...

شاه در فکر و ذهن مردم جاودانه است؛ شاه در قلب ماست

‎شاه برمی‌گردد💙🙏💙

#جاوید_ایران #جاوید_شاه 👑💙 تیریست در قلب دشمنان #ایران و #ایرانی... 

#رضا_شاه_روحت_شاد #شاهنشاه_آریامهر #محمد_رضا_شاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین #ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #ایران_را_پس_میگیریم 

#مرگ_بر_خائنين_به_ايران_و_ايرانی #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی ‎#اعتراضات_سراسری #چین_گمشو_از_ایران_زمین #فرقه_تبهکار #آبان_ادامه_دارد #ضحاک_زمانه #کدام_آبان

#Iran

#RezaPahlaviIsOurShah

#GivebackTrumpvotes

#CountEveryLegalVote

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu