خبرنگاران آیت الله BBC، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و...ماموران وزارت اطلاعات ببینید و نشر دهید


اکثرخبرنگاران آیت الله BBC، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و... ماموران وزارت اطلاعات بوده‌ و هستند.

به این اسامی توجه کنید، همه آنها را هم اکنون در رسانه های لندن میبینید.

نشر وظیفه است 

#مرگ_بر_خائنين_به_ايران_و_ايرانی 

#جاوید_ایران #جاوید_شاه #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهنشاه_آریامهر #محمد_رضا_شاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین #ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #ایران_را_پس_میگیریم 

#مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی ‎#اعتراضات_سراسری #چین_گمشو_از_ایران_زمین

#RezaPahlaviIsOurShah

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu