در ایران تا زمانی که آخوند باشد امید به پیشرفت کردن و داشتن یک زندگی انسانی غیر ممکن است...

 

آخوند به معنی درست اوج توحش، عقب ماندگی، زن ستیزی، جهل، وحشی گری، عقب ماندگی، و جنایت است ...

#پیمان_نوین پیام #شاهزاده_رضا_پهلوی به عاشقان واقعی #ایران است تا با نور اتحاد و عشق بر تاریکی جمهوری ننگین اسلامی تروریست پرور پیروز گردیم. #ایران_را_پس_میگیریم واز نو میسازیم #جاوید_ایران #جاوید_شاه 💙 تیریست در قلب دشمنان #ایران و #ایرانی... 

سیاسی نیستی انسان که هستی

سیاسی نیستی ایرانی که هستی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!

نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!

هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست

مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار

لعنت بر خمينی هندی زاده

مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی

نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن

زنده باد آزادى

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی 💙

جاوید خاندان پر فروغ پهلوی 💙

#رضا_شاه_روحت_شاد #رضا_شاه_بزرگ_پدر_ایران_نویین #شاهنشاه_آریامهر #محمد_رضا_شاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم

#مرگ_بر_خائنين_به_ايران_و_ايرانی #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی ‎#اعتراضات_سراسری #شهادت_ميدهم #آتنا_دائمی#چین_گمشو_از_ایران_زمین

#MAGA

#trump2020

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#StopExecutionsinIran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu