روزی به #رضا_شاه_بزگ خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده...


#رضا_شاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت چـقـدر میگیری تا شمیران بری؟

درشکه چی که نمیدانست طرفش کیست، گفت برو ما با نرخ دولتی کار نمی کنیم!

رضا شاه گفت پنج شاهی کافیه؟

درشکه چی: برو بالا

رضا شاه: ده شاهی چی؟

راننده: برو بالا!

رضا شاه: پانزده شاهی چی؟

راننده: برو بالا

رضا شاه: سی شاهی چی؟

راننده بزن قـــدش!

راننده به رضا شاه نگاهی کرد و گفت شما سربازی؟

رضا شاه: برو بالا

راننده:گروهبانی ¬؟

رضا شاه: برو بالا

راننده: افسری؟

رضا شاه: برو بالا

راننده: فرمانده ای؟

رضا شاه: بروبالا

راننده: نکنه رضا شاهی؟

رضا شاه: بزن قـــدش!

حال رضا شاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت ترسیدی؟

راننده : بروبالا

رضا شاه: لرزیدی؟

راننده: برو بالا

رضا شاه: خودتو خیس کردی؟

راننده : بزن قـــدش.!

راننده از رضا شاه پریسد: آیا منو زندان میکنی؟

رضا شاه: برو بالا

راننده: منو تبعید میکنی؟

رضا شاه: برو بالا

راننده : منو اعدام میکنی؟

رضا شاه: بزن قــدش!!!!!!

#جاوید_ایران

#جاوید_شاه

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهنشاه_آریامهر

#شهبانوفرح_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #ایران_را_پس_میگیریم

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu