#شورش در زندان عادل آباد شیراز #شیراز #فارس 🔵اطلاعات تکمیلی ۲


🔻این زندان در بزرگراه امام خمینی، ابتدای بلوار عدالت واقع شده است.
🔻خانواده های زندانیان به سمت مامورین ضد شورش حمله کرده و با آنان درگیر شدند.
🔻خانواده های زندانیان در اتوبان امام خمینی ابتدای بلواز عدالت با نیروهای ضدشورش درگیر شدند.
🔻یکی از مامورین ضد شورش با کارد مجروح شده است.
مطالب ارسالی شما برای اطلاع عموم در کانال راسویاب منتشر خواهد شد.
#ویروس_کرونا را به طناب دار این نظام تبدیل کنیم.
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu