رضا شاه بزرگ: "همه چیز از فرهنگ ریشه میگیرد" سوم اسفند با همت رضا شاه بزرگ فصلی نو در تاریخ کهنسال ملت #ایران رقم خورد که بر همه ایرانیان ایران پرست همایون باد.


معین الممالک عامری(از رجال سیاسی و حقوقی پهلوی اول) پیرامون اوضاع اسفناک ایران در اواخر دوران قاجار و ظهور #رضا_شاه_بزرگ چنین می نویسد:
《برای کسانی که سنشان اجازه نمی‌دهد اوضاع ایران قبل از سال ۱۳۰۰ شمسی را دیده باشند، بسیار دشوار است بتوانند آن‌چه را که به اختصار در این باب گفته می شود باور کنند. در سال‌های پایانی قاجاریه در اثر ضعف دولت مرکزی، کشور در حال تجزیه و ملوک الطوایفی بود : چنان‌که در گیلان حکومت جمهوری سوسیالیستی برپا شده بود، در خوزستان شیخ خزعل دعوی سلطنت و حکومت مستقل آن خطه را داشت، و با تشکیل اتحادیه عشایر جنوب در اندیشه تجزیه خوزستان و تشکیل عربستان آزاد بود؛ در آذربایجان شرقی برای تشکیل یک حکومت خودمختار تلاش می‌شد؛ در آذربایجان غربی اسماعیل آقا سمیتقو با داشتن قریب به دو هزار سوار مسلح سر از اطاعت دولت ایران پیچیده و به غارت شهر های آذربایجان غربی و کشتار مردم می‌پرداخت. در فارس صولت الدوله قشقایی و در کردستان سردار رشید و در لرستان مهر علی خان سر از اطاعت دولت پیچیده و بر هستی مردم چیره شده بودند؛ در بلوچستان هم یکی از سران گردنکش بلوچ به نام دوست محمد خان کوس خودمختاری می‌زد. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹[توسط رضا خان پهلوی]، دولت مرکزی با سرعت به تشکیل ارتش نوین و درهم شکستن تجزیه طلب‌ها و یاغی ها پرداخت و در ظرف مدتی در حدود دو سال[رضا خان] توانست امنیت را در سراسر ایران برقرار کند و نفوذ دولت مرکزی را در دورترین نقاط مملکت حکمفرما سازد》. 📙خاطرات میرزا جواد خان عامری(معین الممالک)، صفحه ۴۶، انتشارات نشانه، چاپ اول : ۱۳۸۸
پاینده ایران
#جاوید_شاه
#رضاشاه_روحت_شاد
#شاهنشاه_آریامهر
#شهبانوفرح_پهلوی
#شاهزاده_رضا_پهلوی

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests

سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu