برگزاری مراسم برای قاسم سلیمانی تروریست در لندن توسط حامیان تروریست


مبارزان برانداز در انگلستان این حرامزادگان را شناسایی کنید و به دادگاه معرفی نمایید.
طبق قوانین اروپا تبلیغ برای تروریست ها کاملا جرم است و نام این‌ حرامزاده بچه کش‌ در لیست تروریست ها به ثبت رسیده.
لینکهای خبرگزاری وابسته به رژم:
https://fa.abna24.com/news/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%8a/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%86_763190.html?fbclid=IwAR0jcdDmnmB77S9l-MqhVvd_-JWRstMNs5G4_AZl4YS1ntma_CJ1htfQL7U

https://www.irna.ir/news/83620957/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?fbclid=IwAR2dK01pINAYSI9_bs7-0qSz4lMORNzQrYsGJS2VuV617niyS734ov9GB4w

#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu