حرامزاده امیر رضا نادری عضوهیات مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران - #تهران


مزدور نامبرده از وحوش وابسته به حکومت در وزارت دفاع است که اقدام به شناسای پرسنل وزارت دفاع و ایجاد مزاحمت برای آنها میکند.
وی با رانت خواری،پنچ شرکت در این اتحادیه را به نام خود ثبت و همزمان عضو هیات مدیره سه شرکت دیگر هم میباشد.
وی همچنین دبیر اجرایی نمایشگاه هوایی اتحادیه مذکور است که نمایشگاه زیر نظر این مزدور برگزار میشود.
همراه: 09123495039
#وعده_ما_پنجم_دی
#iranprotests
🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu