سردار تروریست پاسدار محمد کاظمی، از سرداران در سایه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا) میباشد


سرداران آدم کش در سایه را بشناسید و اطلاعات آنها را در اختیار راسویاب قرار دهید!
 که در انجام عملیات برون مرزی با هدف ارتباط‌گیری، شناسایی، ربایش و ترور مخالفین نیز نقش داشته است.
سرتیپ «کاظمی» از قاتلینی است که در هماهنگی با سردار تروریست پاسدار احمد حق طلب معاون عملیات سازمان اطلاعات سپاه در طرح‌ریزی عملیات ربایش «آرش شعاع شرق» خبرنگار آزاد در ترکیه نیز نقش و شرکت داشته است.
طی سال گذشته واحدی ویژه تحت عنوان «نظارت بر امور سرداران و مسئولین سپاه» خصوصا «محمدعلی جعفری» فرمانده این نیرو در سپاه پاسداران ایجاد کرد که این واحد مستقیما زیر نظر سرتیپ «محمد کاظمی» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فعالیت می‌کند. این واحد بمنظور شناسایی عناصر ریزشی در سطوح فرماندهی سپاه و مسئولین آن تشکیل شد!
آدرس منزل سردار محمد کاظمی:
تهران - افسریه - انتهای تختی- مجتمع مسکونی کوثر- ویلای شماره ۱۱
#وعده_ما_پنجم_دی
#iranprotests
🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu