فریبکاران قاتل را بشناسید! سرهنگ پاسدار سید مصدق موسوی


کف خیابان با تک تیرانداز و گلوله پاسخ اعتراضاتمان را میدهند و در مقابل دوربین، لطافت اسلامی شان را به رخمان میکشند اما: #دیگه_تمومه_ماجرا
شخصی که جلوی دوربین صحبت میکند سرهنگ پاسدار سید مصدق موسوی است.
وی دوره ۱۱ کاردانی و استخدامی سال ۷۸ در #تهران میباشد. وی در اعتراضات سراسری ۸۸ بخاطر سرکوب معترضین هم یک درجه تشویقی گرفت و هم ۱۵ درصد جانبازی نظام اسلامی!!
قابل توجه که اگر وی طبق قانون آیین نامه نظامی درجه میگرفت الآن میبایست دارای درجه سرگردی با دو سال ارشدیت میبود!! اما در سال ۸۸ با پشتیبانی سردار پاسدار بابایی فرمانده یگان سوم نوپو (نیروی ویژه پاسداران ولایت) بعلت کشتار مردم بیگناه یک درجه تشویق و ۱۵ درصد جانبازی گرفت و دو سال بعد مجددا بعلت جدیت!! در انجام ماموریتهای محوله درجه موقت گرفت.
درجه موقت بدین معناست که درجه بعدی آن فرد نظامی را همین امروز به وی اعطا میکنند. در نوپو هیچ نیروی مردمی وجود ندارد و همه از عناصر و پاسداران دستچین شده و سرکوبگر تشکیل شده اند.
🔹قابل توجه اینکه یگان سوم نوپو - تیپ خمینی، تیپ عملیاتی و احتیاط تهران بزرگ میباشد که مقر اصلی ستاد آن در بلوار شرقی استادیوم آزادی تهران واقع شده است.
اطلاعات تکمیلی از وی را در اختیار راسویاب قرار دهید.
وحوش باز هم مصاحبه کنند تا چهره آنها را شناسایی کنیم.
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu