مردم در مقابله با مزدوران ضحاک زمانه شیرزن دلاوری را آزاد کردند آبان ۹۸


اتحاد و همبستگی مردم در مقابله با مزدوران ضحاک زمانه وکمک به شیرزن دلاوری که گرفتار انها شده بود و به دست مردم آزاد شد.
مردم در مقابل این وحوش، که هیچ گونه حقی را برایشان محترم نمی شمارند، حق دفاع مشروع با هر وسیله ای را دارند.

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi