تهران اتوبان امام علی،۲۵ آبان


با سنگ زدن ماموران و خالی کردن خاک کامیون وسط اتوبان
دوست دارم تاریخ حالا از اتحاد ما یاد کنه 

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi