قیام مردم ایران با شدت ادامه دارد و رو به گسترش آبان ۹۸


این جا بوشهر است و این جانباز میهنی مردم را به بیرون آمدن از خانه هایشان فرا می خواند.
خاموشی اینترنت هیچ تغییری در قیام مردم نداشته است

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi