شاهنشاه آریامهر در جمع دانشجویان ایرانی مقیم اتریش در وین، ۱۳۳۹/۳/۱


یک مملکت را فقط به زورِ سرنیزه و پلیس مخفی نمیتوان نگاه داشت.
چرا، برای چند صباحی بلی؛ ولی نه برای همیشه. یک جامعه را فقط اکثریت آن جامعه نگاه میدارد...
#جاوید_ایران
#جاوید_شاه
#ایران_دیار_شاهان #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
#رضا_شاه_بزرگ #شاهنشاه_آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #ایران_متحد #قدرت_مردم #ایران_را_پس_میگیریم

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu