شناسایی شد #بیرجند #خراسان_جنوبی


فحاش وحشی و رذالت پیشه که مقابل مردم معترض در روز ۲۵ آبان در خیابان سوم مدرس #بیرجند #خراسان_جنوبی اقدام به توهین و فحاشی میکرد شناسایی شد
شهریار قوچانی مرام
از لباس شخصیهای  بسیج بیرجند
مزدوران نامبرده از وحوشی است که در شناسایی معترضین و دانشجویان فعالیت دارد.
وی در دانشگاه شوکت بیرجند درس میخواند و در خوابگاه همین دانشگاه حضور دارد.
طبق گفته های دوستان، این مزدور بومی نیست و به احتمال زیاد اهل قوچان میباشد.
اطلاعات تکمیلی از این مزدور را در اختیار راسویاب قرار دهید

♦️ هشدار به قاتلان مردم در هر لباس و با هر پوشش: شناسایی و افشایتان میکنیم و از محاکمه و مجازات گریزی ندارید.

🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab

سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu