مردم دنیا ایران را بنام سرزمین پارس می شناخته و می شناسد


من آذری هستم، با خون مینویسم #جاوید_ایران
آذری، لر، بلوچ، کورد، ترکمن، فارس، مازنی، گیلک، عرب، و... ایران متعلق به همه ماست. از تفرقه پرهیز کنید و وارد بازی های کثیف عوامل ضحاک زمانه نشوید. مزدوران جمهوری ننگین اسلامی تروریست پرور همیشه با ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی و ... با هدف بهره گیری از این دست خبرها که کار خودشان است می خواهند خبرها و اتفاقات مهم براندازی را کمرنگ سازند و به بیراهه بکشانند، زیرا رژیم منحوس آخوندی از اتحاد ایرانیان و #قدرت_مردم وحشت داشته و دارد. #دیگر_بس_است
#ایران_متحد = براندازی #فرقه_تبهکار حاکم بر #ایران
#بی_تفاوت_نباشیم #ایران_را_پس_میگیریم #جاوید_شاه #ایران_دیار_شاهان #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران #رضاشاه_روحت_شاد #شاهنشاه_آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi