وقتی ما میگوییم علم برتر از ادیان است به این دلیله ۱۰ رخداد مهم علمی در سال ۲۰۱۷


به دقت به فیلم نگاه کنید مواردی را خواهید دید که در ادیان این وموارد را در انحصار خدایشان می دانند مانند ویرایش ژن در درون انسان، پرتاب یک موشک باز یافت شده، رشد بافت های انسانی وحتی اندام ها در آزمایشگاه، چگونه ربات مجازی در محیط های دشوار حرکت کند، تبدیل هیدروژن مایع به فلز، از هوا آب بگیرند، رشد یک بره در رحم مصنوعی، کریستال زمان، کشف سیاره ای در خارج از منظومه شمسی دارای حیات، رسد امواج گرانشی دو ستاره نوترونی در فاصله ۱۳۰ میلیون سال نوری که تا دیروز در قرآن مسلمانان، انجیل مسیحیت، تورات یهودیان و اوستای زرتشتیان اعلام می کردند اینها از کارهای خداوند است که در اینجا اثبات می شود علم برتر از خداوندست
پس لطفا خدای زاقارت خود را اول اثبات کنید بعد بگویید اینها معجره ست و بعد ادعا کنید که خدای شما تواناست
اینها کارهایی ست که علم دارد اثبات می کند در توانایی انسان است پس انسان خدا را آفرید

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home