معراج قبلا بتوسط موبدان زرتشتی صورت گرفته بود و محمد آنرا کپی کرد
وقتی میگوییم اسلام از همه نظر لطیف شده زرتشت است چون کلا برگرفته از زرتشت است دلایل زیادی داریم یکی از همین دست دلایل داستان معراج رفتن محمد است که این داستان بر گرفته از داستانهای معراج رفتن موبدان زرتشتی و از همه بارزتر آن کتاب ارداوﻳﺮاف نامه یا اَردا ویراز نامه یکی از کتاب‌های نوشته‌شده به زبان پارسی میانه است که از پیش از اسلام به جا مانده‌است. مضمون کتاب، اعتقادات عامه ایرانیان پیش از اسلام دربارهٔ آخرت است.برگرفته از آئین مزدیسنا ویراف یا ویراز نام یکی از موبدان عهد ساسانی است. وی نویسنده کتابی دربارهٔ سفرش به دنیای پس از مرگ است. این کتاب با نام ارداویراف نامه یا ارداویراف نامک به زبان پهلوی از وی به‌یادگار مانده‌ است و دقیقا همان مطالبی را بیان میکند که در محمد با خربالدارش در بهشت و جهنم دیده و شنیده !!!! این کتاب نوشته موبد ساسانی به نام ارداویراف که در شرح معراج و سفر روحانی خویش به بهشت و دوزخ و برزخ نوشته است و دقیقا سلمان فارسی با دانستن همین موارد و اعلام و دستور آن به محمد باعث شد بجای تخت زرتشت خر بالدار در اسلام شکل بگیرد
اینهم لینک دانلود مستقیم کتاب : Microsoft Word - 4

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home