مادران و زنان ایران زمین حق گرفتنیست نه دادنی
مادران ایران زمین دیر متوجه شدید این تابو شکنی را خیلی زودتر از اینها باید انجام می دادید و خودتان و نسل جوان را از زندان جهل و خرافات دینی که همان زندان زنان می باشد رهایی می بخشیدید
مرگ بر اصل ولایت وقیح

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home