چهارشنبه ۱۳ دی در کنار ایرانیان ساکن استکهلم سوئد حمایت از اعتراضات هموطنان با غیرت مان در داخل ایران
درود بر شما دوستان مبارز و غاشقان واقعی ایران زمین ♥

ایرانیان با غیرت خارج از کشور در هر کجای این کره خاکی که هستید در کشور و هر شهری که هستید با حضور تان در خیابان های شهری که در آن زندگی می کنید بیایید تا صدای هموطنان با غیرت داخل ایران را هر چه رسا تر فریاد بزنیم و به گوش جهانیان برسانیم و حمایت شان کنیم
 ايرانیان با غیرت همراه با پرچم ملى شير و خورشيد نشان ايران زمین در حمايت از مبارزان با غیرت داخل ایران  2018/jan/3 در استكهلم پايتخت كشور پادشاهى سوئد ميدان sergels torget(سرگلس توريت) با شعار هاى مردم درون ايران و سرنگونى جمهورى ننگین اسلامى برگزار گردید
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home
تهران بزرگ (Capital City Tehran)