یام سناتور ارشد "اورین هَچ" به مردم ایران در جریان دیدارم با او در کنگره امریکا (زیرنویس فارسی)


ایران کشور بزرگی‌ست که اگر رهبری قابل قبولی داشته باشد، آینده‌ای عالی خواهد داشت

خائنين به ايران و ايرانی بدانید عمر نکبت بار اربابانتان رژیم منحوس آخوندی به سر آمده و شمایان در فردای ایران آزاد باید در محاکم ملی مردمی پاسخگوی ملت ایران زمین باشید ...

هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست

مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار

لعنت بر خمينی هندی زاده

مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی

نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن

زنده باد آزادى

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:

(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 

(2) Heretic/مرتد - Home

(3) Truth حقیقت - Home

(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home

تهران بزرگ (Capital City Tehran)