۲۰۱۸ سال آزادی ایران از چنگال اهریمن فرخنده باد
سرنگونی رژیم منحوس آخوندی با خیزش ایرانیان با غیرت در سال ۲۰۱۸ بر تمامی عاشقان واقعی ایرانی و ایران زمین خجسته باد ♥♥♥♥♥♥♥
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home
تهران بزرگ (Capital City Tehran)