یکشنبه 7 ژانویه 2018 تظاهرات ایرانیان با غیرت مقیم انگلستان روبروی سفارت جمهوری ننگین اسلامی
هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران ... شعار امروز ایرانیان مبارز با رژیم اسلامی
ایرانیان با غیرت در هر کجای این کره خاکی که هستیم صدای هموطنان درون مرز مان را فریاد بزنیم تا همه دنیا هر چه رسا تر صدا و خواسته هموطنان بپاخاسته مان را در گذر از رژیم منحوس آخوندی تازی پرست و بازگشت به ایران آریایی مان فریاد زنیم و حمایت شان کنیم با تمامی قدرت و انرژی مان ...
#iranprotests
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home
تهران بزرگ (Capital City Tehran)