ایرانیان باشرف بپاخیزید خبرهای خوشی در راه است ...
زیرا که به سرنگونی حکومت جهل و فساد و ...، دیکتاتوری مذهبی‌ چیزی نمانده به یاری هموطنانمان در سرتاسر ایران زمین بشتابیم و دوش تا دوش هم تا پیروزی کامل و سرنگونی رژیم منحوس آخوندی از پا نخواهیم نشست زیرا نور بر تاریکی پیروز است و آفتاب آزادی از فراز البرز بر جای جای ایران زمین در حال طلوع کردن است ...

هم میهنان عزیز
فریاد حق طلبانه شما بیانگر آگاهی و دانایی شما است از حقوقتان در اعتراض به ظلم و بی عدالتی حاکم بر مملکت. راه چنین است و راهی دیگر جز سر فرود آوردن فرقه تبهکار در مقابل اراده شما نیست.

#رضا_پهلوی #ایران

مانوک خدابخشیان : وقتی پرزیدنت ترامپ زیرقاب عکس محمد رضا شاه بردیوارافتخار دفترروزنامه نیویورک تایمز نشست و عکس گرفت ... و شاهزاده سعودی بانگ زد که میخواهم راه پهلوی دوم را بروم صدای پای آن روانشاد در خیابان‌های نا آرام ایران شنیده شد ... و این است شروع گرفتن این انتقام شیرین که سرانجام خمینیسم سفارشی و صادراتی زیر چکمه های آن رضا شاه ایران ساز له شد ...

هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home