عوامل و مزدوران در فضای مجازی جمهوری ننگین اسلامی را بهتر بشناسیم
روی سخنان ما با افراد و عکس های هفتم و پنجم آبانی هاست
یک روز آقایان و دوستان کاسه داغتر از آش میشوند و یک روز یا باخبر و یا بی خبر آتش بیار معرکه جمهوری اسلامی و همه هم داد میزنند ما ایرانی هستیم و عرب نمی پرستیم اما یادشان رفته چه کسی یا کسانی یا بهتر بگوییم ناکسانی پشت این درگاه ها نشسته اند ما میگوییم تو که بعلت ضعف بنیه تا شکمت را بیشتر نمیتوانی ببینی چگونه میشود یکشبه سیاسی میشوی و ادعایت ماتحتت خر طلب میکند روز کوروش بهانه ای بیش نیست برای شناسایی افراد و مبارزان آزادی خواه ایران پرست چرا که به این سخن رحیم مشایی دقت کنید ((" هر سال افرادی می کوشند بطورغیررسمی در جوار آرامگاه کوروش با برگزاری آیین هایی، یاد و نام کوروش را گرامی بدارند. ما نیز معقتدیم این موضوع قابل بررسی است که در تقویم ملی روزی به نام کوروش یا تخت جمشید داشته باشیم اگرچه، تاکنون در نظر گرفتن روزی بنام کوروش در دستور کار ما نبوده است." )) بله در دستور کارشان زمانی وارد شد که اعتراضات مردمی را دیدند و مقرر کردند تا با بهانه روز کوروش و استفاده ابزار از عوامل خودشان در سایت ها و فضای مجازی مردم آزادی خواه را به بند و زندان و اعدام بکشانند پس فاش میگوییم عوامل دولت جموری اسلامی به استناد این لینک های روزنامه های داخلی با هدایت مزدوران رژیم سعی در شناسایی مردم میهن پرست داشته و صرفا دارند روزی را تبلیغ میکنند که پیشنهاد آن از سوی خود مزدوران نشان دار رژیم اسلامی شکل گرفته است مراقب باشید مراقب باش که تو هم فریب نخوری و بازیچه دولت مرکزی نشوی مگر اینکه بله تو مگر اینکه خودت دست نشانده رژیم برای شناسایی مردم و آزادیخواهان ایرانی باشی که داری از عکس هفتم آبان حتی روی اکانت خودت برای تحریک مردم استفاده میکنی بگویید مزدور هستید به چه قیمت ؟؟ برای این اعلام های جمهوری اسلامی با این لینک ها چه پاسخی دارید
 ثبت روز "کوروش" در تقويم ملي ايران
================================
 روزنامه آرمان امروز: کوروش صاحب روز می‌شود  =کوروش صاحب روز می‌شود                   
---------------------------------------------------------
 چشم‌انداز ثبت روز کوروش در تقویم جمهوری اسلامی
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 رحيم مشايي: روز "كوروش" در تقويم ملي ايران ثبت شود

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: