۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰ سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در برابر آرامگاه کوروش بزرگ ♥♥♥
درودها بر عاشقان واقعی ایرانی و ایران زمین ♥
 آیین بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد در برابر آرامگاه بنیانگذار شاهنشاهی ایران زمین، کوروش بزرگ در روز ۲۰ مهر ماه انجام یافت ...
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد کوروش بزرگ ♥♥♥
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634