آخوند قرائتی که خودش سرمنشاء گریه اسلام بود ...


حالا کارش به جایی رسیده که فهمیده باید خندیدن رو هم به مردم داد دقت کنید حالا بعد از چهل سال و درست زمانیکه مردم فهمیدن اسلام دروغی بیش نیست به امر رهبر سید علی چلاق الاغ و پس از آتش به اختیار تازه سر و دم داران جمهوری اسهالی یادشان افتاده کمی از گریه کردن مردم باید کاسته شود کاش تو هم بفهمی که اسلام را نخی کرده اند تا هر زمانی بخواهند با آن تو را به رقص هم در آورند

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: