خداوند بر سر افرادی که به آنها عشق می ورزد چه می آورد؟
ابراهیم:
او را وادار می کند که پسرش راق ربانی کند، اما او را در لحظه آخر متوقف می سازد. پدر و پسر را از لحاظ احساسات برای یک عمر می ترساند.
جاب:
با بی رحمی او را مجازات می کند، سپس بر سر یک شرط بندی اجازه می دهد شیطان همسر و فرزندانش را بکشد. در حالی که خدا از پیش نتیجه این شرط بندی را می دانست.
لات:
همسرش را بدلیل کنجکاوی به یک ستون سنگی تبدیل می کند. اجازه می دهد دختران خودش او را مست کنندال او، آنها را باردار کند.
موسی:
او را وادار می کند اسراییلی ها را از میان صحرایی بسوی سرزمین موعود طی چهل سال هدایت کندکه گذر از آن یازده روز طول می کشد. سپس در آخرین لحظه او را از ورود منع می کند و وادارش می کند در تنهایی بمیرد.
عیسی:
از او می خواهد که مهم ترین پیام را در تمامی دوران به نوع انسان برساند اما او را وادار می کند که این پیام را به عقب مانده ترین مردم ان عصر بدهد. سپس او را وادار می کند که شکنجه شده و به صلیب کشیده شود.
و حالا شما بمن می گویید همین خدا مرا دوست دارد؟؟؟ ….نه، متشکرم.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: