خلاصه‌ زندگینامه‌ خدایی که میگن آفریننده جهان است:
۱- بعد از خلق جهان، آدم را از گل خلق می‌کند. از دنده ی آدم، حوا را خلق میکند !!! (لابد گل تموم شده !)
۲- جمعیت جهان را از طریق سکس انسان ها با محارم افزایش می‌دهد
۳- "شر" را خلق می‌کند
۴- از وجود شر در جهان تعجب می‌کند
۵- هیچ ایده ای ندارد که با شر چه ‌کار بکند
۶- کل سیاره را غرق می‌کند
۷- از طریق سکس با محارم جهان را پر از جمعیت انسان‌ها می‌کند
۸- وجود شر او را گیج کرده است
۹- بیماری‌ها، ‌قحطی و گرسنگی، سونامی و... را به سراغ آدم‌ها می‌فرستد ۱۰- از وجود شر آشفته و سردرگم شده است
۱۱- شیطانی را که خودش خلق کرده سرزنش می‌کند
۱۲- ادعای داشتن علم مطلق و قدرت مطلق می‌کند ولی به پیامبر نیاز دارد تا خودش را به انسان ها معرفی کند
۱۳- با زنان میانه ی خوبی ندارد ! همه ی صد و بیست و چهار هزار پیامبرش را از مردان انتخاب میکند اما همان شیطان به تنهایی اکثر انسان ها را گمراه میکند و خدا هنوز هم انتظار دارد که بخاطر علم و آگاهیش پرستیده شود

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: