با درود بر همه پیشگامان مبارزه با ادیان این فیلم پی کی که دوبله به زبان پارسی شده
و بازتاب اندیشه های نوین در تمامی جوامع دین گریز است و تاکنون نیز این فیلم به زبان پارسی در هیچ کجایی دوبله نشده بوده را به تمامی شما دوستان ضد ادیان و یا شما دین داران دشمن ارائه مینماییم شاید با دیدن این فیلم تلنگری بر مغز حداباوران وارد کرده و ذهن پرسشگر شما را هم وادار به تفکر کنیم این فیلم و سئوالات تمام نشدنی این فیلم حقیقتا بنیادی ادیان را بر می اندازد و شما را به دیدن این فیلم دعوت میکنیم

باتشکر تقدیمی دوبله آدمین های ضد ادیان سامی

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: