👈👈👈👈👈 جامعه هایی که 👉👉👉👉👉
با خرافات دینی 🕉️✡️☸️☯️✝️☪️ تلقین های دینی 🧔👳‍♂️👳‍♀️ کمبود مطالعه 📒📓📚 ادعا سطح روشنفکری در بین افراد و ملی گرایی حرکت میکند آن جامعه خشونت آمیز🤛👊✊🤜 باقی خواهند ماند

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: