غلط اضافی ولیعهد عرعرستان (عربستان)
ولیعهد عرعرستان (عربستان) در مصاحبه با روزنانه محلی ریاض .با تمسخر گفت : بخشی از پولهای حجاج احمق ایرانی را خرج گردن بند طلا برای گوسفندهایم که به حجاج ایرانی شرف دارند . کرده ام
ای جماعت تازی پرست وکسانی که پول یا مفت را در حلقوم اعراب تازی که دشمن ایران و ایرانی هستند می ریزید این همه تمسخر توهین و بی احترامی نوش جانتان باد. لیاقت شما تازی پرستان بیش از این نیست ...
ای قوم به‌حج‌رفته کجایید؟ کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه ی دیوار به دیوار
در بادیه سر گشته شما در چه هوایید
گر صورت بی صورت معشوق ببینید ببینید
هم خواجه و هم بنده و هم قبله شمایید شمایید
ده بار از این راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه به این بام بر آیید
احرام چو بستیم از این بادیه رستیم
از خرقه ی ناموس به کلی به درآییم

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: