تهدید الله به سخت ترین عذاب ها و شکنجه های مختلف
توجه کنید!!!
الله تهدید به سخت ترین عذاب ها میکند و روش های مختلف شکنجه ها و عذاب هایی را که به کار میبرد را شرح میدهد:

بر آن کافران آتشی سرپوشیده احاطه خواهد کرد (بلد 20 )
آنها در عذاب باد سموم و آب جوشان باشند ( واقعه 42)
از پی گردنکش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب که می آشامد ، آب پلید چرکین است (ابراهیم 16)
چون گردن هایشان با غل و زنجیر کشیده شود ( مؤمن 71)
شما ای گمراهان از درخت زقوم تلخ جهنم خواهید خورد تا انکه شکم را از آن پر سازید ( واقعه 52-53)
آنگاه همه از آب گرم جهنم مینوشید بدانسان که شتران تشنه آب می آشامند (واقعه 54-55)
تا به حمیم دوزخ در افکنند سپس در آتش افروخته شوند( مؤمن 72)
که آن آب پلید را پیوسته می آشامد و هیچ گوارای او نشود و از هر جانب مرگ به وی روی آور شود ولی نمیمیرد تا دائم در عذاب سخت معذب باشد ( ابراهیم 17)
روزی که طلا و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را به آن داغ کنند ( توبه 35)
آنان که به آیات خدای خود کافر شدند جزای آنها عذاب دردناک دوزخ است ( جاثیه 11)
همانا درخت زَقوم جهنم قئت و غذای بدکاران است ( دخان 43-44)
که ان غذا در شکمشان چون مس گداخته میجوشد ( دخان 45)
پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزد ( دخان 48)
که از عذاب خدا هیچ کس ایمن نخواهد بود ( معارج 28
و اگر بنگری سختی حال کافران را هنگامی که فرشتگان جان آنها را گرفته و بر پشت آنها تیغ میزنند و میگویند بچشید طعم عذاب سوزنده را ( انفال 50)
همان طور که سرگذشت فرعونیان پیش از این بر این شد که آیات خدا را تکذیب کردند و ما هم آنها را به کیفر گناهانشان هلاک نمودیم ( انفال 54)
خدا بر شما شراره های آتش و مس گداخته فرود آرد تا هیچ نصرت و نجاتی نیابید ( رحمان 35)
پس با چه حال سختی روبرو شوند هنگامی که فرشتگان جانشان بگیرند و بر پشت آنها تازیانه ی قهر زنند ( محمد 27)
کافران را لباسی از آتش دوزخ به قیامت بریده اند و بر سر آنان آب سوزان حمیم جهنم فرو ریزد ( حج 19)
تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته شود (حج 20)
و گرز گران و عمودهای آهنین بر سر آنها مهیا باشد ( حج 21)
هرگاه خواهند از دوزخ بدر آیند و از اندوه آن نجات یابند ، فرشتگان عذاب ، آنان را به دوزخ برگردانند و گویند باز عذاب آتش سوزان را بچشید ( حج 22)

برای ارتباط با من در فيسبوک به ما بپيونديد:
کمپین معترضین به مراسم مسخره ماه محرم و ماه رمضان در ایران
نه اسلام نه قران هر دو فداي ايران
مرگ بر أصل ولايت فَقِيه
مرگ بر اصل ولایت فقیه
جنایات جمهوری اسلامی
و انسان،خدا را آفرید...
و انسان خدا را آفرید
ضد ادیان سامی
افشاء اقتصاد ایران
کمپین نخریدن اجناس در ایران
انگشت اتهام
كورش بزرگ ابر مرد تاريخ