ویدیو کلیپی که باعث اعدام محسن امیر اصلانی شد
ویدیو کلیپی که باعث اعدام محسن امیر اصلانی شد
مرگ بر اصل ولايت فقيه ... سرنگون باد جمهوری ننگین اسلامی ...
مرگ بر خامنه ای حرمزاده ...
مرگ بر اصل ولايت فقيه ...
لعنت بر خميني هندي زاده ...
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی ...