کشته شدن یک جوان ۱۹ ساله در اثر شکنجه های وحشیانه
یکشنبه شب ۲۷ اردیبهشت ماه وضعیت جسمی زندانی عبدالواحد گمشادزهی ۱۹ ساله فرزند میرمحمد به شدت حاد شده و توسط همبندیانش به بهداری زندان منتقل می شود .
به گزارش كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى به نقل ازفعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران،در بهداری زندان زاهدان هیچ گونه درمان جدی برای وی صورت نمی گیرد و وی به کما فرو می رود . با این وجود وی را به بیمارستان منتقل نکرده و در همان حالت در بهداری زندان نگه می دارند. صبح روز بعد وی در حالت کما به بیمارستان امام علی زاهدان اعزام و شب گذشته به علت تاخیر در رساندن وی به بیمارستان فوت می کند.
گفتنى است ،زندانی عبدالواحد گمشادزهی ۲ سال پیش در سن ۱۷ سالگی در شهرستان سراوان توسط ماموران ولی فقیه دستگیر و به اداره آگاهی این شهرستان منتقل و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی قرار می گیرد. ماموران ولی فقیه در طی دوران بازداشت وی در اداره آگاهی سراوان ،با جسمی سخت به سر وی ضربه وارد کرد بودند که باعث ایجاد لختگی خون در رگهای مغزی وی شده بود. او پس از آن بدون درمان به بند ۶ زندان زاهدان منتقل می شود. پیش از این پزشکان درمان به بند ۶ زندان زاهدان منتقل می شود. پیش از این پزشکان اکیدا توصیه کرده بودند که وی باید در بیمارستان خارج از زندان تحت درمان لختگی خون در مغز قرار گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران شکنجه وحشیانه این زندانی که منجر به لختگی خون در رگهای مغز وی شده و عدم درمان و تاخیر در رساندن وی به بیمارستان که منجر به فوت این زندانی شده است را به شدت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارسال پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به شکنجه و کشتار در ایران است.