رژیم آخوندی ترس و وحشت از بازرسی تاسیسات نظامی
رژیم آخوندی ترس و وحشت از بازرسی تاسیسات نظامی
سخنان آخوند محمود نبویان، نماینده باغ وحش آخوندی، خطاب به مذاکره‌کنندگان: هسته‌ای را نخواستیم، کشور را بسوی جنگ نبرید