همدردی مجید خراط‌ها با قربانیان اسید پاشی

مجید خراطها با حضور در اصفهان و اجرای خیابانی در سی و سه پل، ضمن ابراز انزجار از پدیده اسید پاشی، با قربانیان این حوادث براز همدردی کرد.