۱۳ اعدام در یک روز در ایران , نا بود باد جمهوری اسلامی ...
6 زندانی در زندان بندرعباس به‌خاطر شرایط وخیم زندان جان سپردند
دژخیمان رژیم آخوندی در روز یکشنبه 27مهرماه 13زندانی را در زندانهای قزلحصار کرج، زندان مرکزی رشت و زندان مرکزی تبریز بدار آویختند.
فردین جعفریان 18ساله در زندان تبریز بدار آویخته شد. او در هنگام دستگیری و ارتکاب جرم انتسابی 14ساله بود. این اعدام جنایتکارانه بسیاری از کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله در مورد کودکان را به‌شدت نقض می‌کند.
8 زندانی نیز به‌طور جمعی در قزلحصار و چهار تن دیگر در زندان رشت بدار آویخته شدند.
در همین حال دست‌کم شش تن از کسانی که در فاصله روزهای 20تا 25مهر در خیابانهای بندرعباس دستگیر شده بودند و در کمپ جبل بر در منطقه بی‌سیم این شهر زندانی شده بودند، بر اثر شرایط وخامت‌بار این اردوگاه مرگ و فشارهای ضدانسانی دژخیمان، جان خود را از دست دادند. این دستگیریهای گسترده به بهانه مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گیرد.
در روز 26مهر نیز ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندها، در واکنش به گزارش ارگانهای بین‌المللی درباره نقض حقوق‌بشر در ایران گفت: «هر چه هجمه های حقوق‌ بشری بیشتر شود ما را در مسیر اجرای احکام مصمم‌تر می‌کند» (سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به سپاه پاسداران جنایتکار رژیم - 23مهر).
جواد لاریجانی، رئیس ارگان به‌اصطلاح حقوق‌ بشر قضاییه رژیم نیز در مصاحبه با تلویزیون رژیم رکورد کار احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌ بشر در ایران را بسیار مفتضح خواند و گفت: «چرا گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب شده در حالی که جمهوری اسلامی، دموکرات‌ ترین! کشور منطقه است» (سایت حکومتی تابناک-25مهر).
مقاومت ایران بار دیگر تأکید می‌کند چشم فروبستن جامعه جهانی بر روند فزاینده اعدام در ایران نتیجه‌یی جز هارتر کردن جانیان حاکم بر ایران ندارد. تنها راه مقابله با این توحش اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و ارجاع پرونده نقض حقوق‌ بشر این رژیم به شورای امنیت است
نا بود باد جمهوری اسلامی ...