کابوس ۸۸ و "سپاه محمد رسول الله"!
"بسیج پرس" از قول سردار احمد بیگدلی معاون راهبردی و دفاعی سپاه تهران گزارش میدهد که:
"سپاه محمد رسول الله" از طریق بازی پینت‌بال (تیراندازی با گلوله های رنگی) که به "روش رزمی و آن هم با در نظر گرفتن تاکتیک‌های جنگ شهری" اجرا می‌کند، دقت در تیراندازی بسیج و سپاه را بالا میبرد! در ضمن سپاه "یک شهرک جنگ شهری" در اختیار دارد که در آنجا "با اسلحه واقعی و گلوله جنگی" تمرین می‌شود!
انقلابیونی که در قیام ۸۸ در مقابل سپاه محمد رسول الله سنگر بستند خوب با این سپاه آشنا هستند. میدانند که این سپاه از زیر مجموعه های "قرار گاه ثار الله" است و این قرارگاه وظیفه حفظ امنیت تهران و حومه را به عهده دارد وقتی که شورای امنیت ملی وضع را خطرناک تشخیص دهد!
این گزارش نشان از چه حقایقی است؟
نشان از این است که کابوس ۸۸ مجددا به سراغ میلیاردهای اسلامی رفته است. بو برده اند که همان کسانی که در سنگرهای ۸۸ با دست خالی سپاه محمد رسول الله را در خیابانهای تهران به ستوه آوردند، دیر یا زود به خیابانها بازخواهند گشت. این بار با درسهای ۸۸ و با دستهای پر!
و این درس مهم ۸۸ است که فقط تظاهرات با دست خالی هر چقدر هم وسیعتر برای ویران کردن کامل خیمه حکومت اسلامی کافی نیست. میلیاردرهای اسلامی که در عین حال پرونده خونینی از نسل کشی زیربغلشان است را نمیتوان فقط با اعتراض خیابانی به زیر کشید.
این درس مهم ۸۸ است که در کنار تظاهرات قدرتمند خیابانی، اعتصابات فلج کننده کارگران، مقاومت و مقابله سنگر به سنگر، دست آخر با قیامی مسلحانه و دست پرسلاح میتوان سپاه آدمکش رسول خدا را سرجایشان نشاند؛ نیروهای وحشی اما بی روحیه سرکوب را درهم شکست؛ همه سوراخها را به روی میلیاردهای اسلامی بست؛ به سران جنایتکار حکومت دست پیدا کرد و مهمتر از همه مراکز کلیدی قدرت را تسخیر کرد و بالاخره لکه چرک و خون یعنی جمهوری اسلامی را از صفحه زمین جارو کرد