آمار تکان‌دهنده: ۱۴ هزار واحد صنعتی در ایران تعطیل شده است؛


چهارده هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران تعطیل شده است.
یک فعال کارگری می‌گوید: «ایران جائی است که در آن یک مؤسسه مالی با سود ۴۰ درصد سریال تلویزیونی می‌سازد درباره گناه نزول‌خواری با سود هفت درصد.»
مزدور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت  معدن و تجارت رژیم جنایتکار مُلایان اعلام کرد: ایران ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل شده‌اند.

محمدعلی ابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روز شنبه ۲۱ تیر خبر داده که ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تعطیل شده‌اند.