مشخصات يك بازجوي وزارت بدنام اطلاعات رژیم آخوندی در بهشهر مازندران
به گزارش كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها : مشخصات يك بازجوي وزارت اطلاعات رژیم در بهشهر مازندران بدستمان رسيده كه عامل دستگیری ومفقود شدن بیش از بیست معترض و فعال سیاسی و بازجوی اول مي باشد.اين اطلاعات را در اختيار دوستان خود به طور خاص دوستان مازندراني قرار دهيد:
نام:اسماعیل - ملقب به فرشاد
نام خانوادگی:ضیابری
سن:۴۵
مشخصات ظاهري : قد کوتاه,عینک نمره بالا,طاس, آخوند بدون لباس وریش
منتقل شده از گیلان به بهشهر مازندران
نیروی درجه ۱ امنیتی
شغل ظاهری:معاون تاکسیرانی - داراي پراید سفید
دارای پست بانک جنب اداره پست بهشهر
آدرس منزل:خیابان سنگ ذغال بهشهر.روبروی مسجد.کوچه سمت راست,جنب مغازه آقاي اصغری
شماره فعلي : 09117833393
منطقه فعالیت : شرق مازندران ودارای نیروهای مخبر و باوجهه ی سوءسابقه برای رفع شک.دارای اطلاعات امنیتی بالا
ضعف:اعتماد به نفس کاذب و عدم احتیاط, بشدت آسیب پذیردر اين زمينه